Od 2018 r. Szkolenie z zagrożeń w ruchu drogowym

ODTJ SZKOLENIA Z ZAGROŻEŃ W RUCHU DROGOWYM I RYZYKA DROGOWEGO KURSY CENAW związku z nowym rozporządzeniem, od czerwca 2018 roku zaczynamy szkolenie dla młodych kierowców tzw.  szkolenie z zagrożeń w ruchu drogowym – szkolenie z ryzyka drogowego.

Podstawą prawną szkoleń jest wchodzące  rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskie z dnia 17 czerwca 2013 r. w sprawie kursu dokształcającego w zakresie bezpieczeństwa ruchu drogowego oraz praktycznego szkolenia w zakresie zagrożeń w ruchu drogowym (Dz.U.2013.809).

Od czerwca 2018 roku szkolenie z zagrożeń w ruchu drogowym będzie obowiązkowe dla osób, które odebrały prawo jazdy po 4 czerwca 2018 roku. Szkolenie z zagrożeń realizowane będzie dla miast Toruń , Bydgoszcz, Grudziądz , Płock , Włocławek , Inowrocław , WORD.

Więcej informacji wkrótce

Zapisy oraz wszelkie informacje: