Eco Driving

Jeździmy ekonomicznieDowiedz się więcej

Jazda defensywna

Nauczamy przewidywaćDowiedz się więcej

Bezpieczna jazda

Panujemy nad pojazdemDowiedz się więcej
Zapisz się na kurs

Instruktor techniki jazdy – podnieś swoje kwalifikacje

 

Historia doświadczeń ODTJ Rajder Toruń

  • wrzesień 2009 – pierwszy w Polsce kurs dla kandydatów na instruktora techniki jazdy wszystkich kategorii w ODTJ Rajder w Toruniu
  • grudzień 2009 – przygotowanie przez instruktorów ODTJ Rajder bazy pytań egzaminacyjnych ITJ dla Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy
  • marzec 2009 – szkolenie pierwszej komisji egzaminacyjnej ITJ w ODTJ Toruń
  • kwiecień 2009 – pierwszy w Polsce egzamin państwowy na ITJ w ODTJ Toruń
  • czerwiec 2011 – przygotowanie przez instruktorów ODTJ Rajder bazy pytań egzaminacyjnych ITJ dla Opolskiego Urzędu Wojewódzkiego
  • grudzień 2013 – pierwszy w Polsce egzamin państwowy na ITJ w ODTJ Toruń wg. nowego rozporządz.

 

Szkolenie instruktorów techniki jazdy prowadzimy od 2009 roku

8 lat doświadczeń ODTJ Rajder w szkoleniu Instruktorów techniki jazdy

Dzięki nam uprawnienia instruktora techniki jazdy otrzymało ponad 1000 osób

W latach 2010 – 2011 organizowaliśmy część praktyczną egzaminu państwowego

W grudniu 2013r. Ministerstwo Transportu zorganizowało na naszym obiekcie Egzamin Państwowy ITJ

 

Dla kogo taki kurs

Instruktorem techniki jazdy może zostać osoba, która spełnia warunki określone w art. 117 ust. 2 Ustawy o kierujących, a mianowicie: posiada co najmniej wykształcenie średnie, posiada co najmniej przez okres 3 lat prawo jazdy kat. B oraz co najmniej przez okres roku prawo jazdy kategorii odpowiedniej do zakresu prowadzonego szkolenia, posiada ważne orzeczenie lekarskie i psychologiczne oraz nie była skazana prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo przeciwko bezpieczeństwu w komunikacji, przestępstwa popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowej lub osobistej, przestępstwo przeciwko wiarygodności dokumentów, prowadzenie pojazdu w stanie po użyciu alkoholu, przestępstwo przeciwko życiu i zdrowiu oraz przestępstwo przeciwko wolności seksualnej i obyczajności.

Od 2013 roku nie musisz być instruktorem nauki jazdy aby zrobić uprawnienia instruktora techniki jazdy

Zakres szkolenia na kursie

Prowadzimy szkolenia przygotowujące dla instruktorów techniki jazdy kategorii A, B, C, D, C+E. Szkolenie jest organizowane przez ODTJ Rajder – Ośrodek Doskonalenia Techniki Jazdy posiadający odpowiednie uprawnienia do prowadzenia takich szkoleń oraz wieloletnie doświadczenie.

Program szkolenia

Szkolenie podstawowe dla kandydatów na instruktorów techniki jazdy w zakresie kategorii B, B+E, C, C+E, D lub D+E obejmuje 88 godzin zajęć, w tym 64 godziny szkolenia teoretycznego oraz 24 godziny szkolenia praktycznego.

Szkolenie podstawowe dla kandydatów na instruktorów techniki jazdy kategorii A obejmuje 111 godzin zajęć z czego 65 godzin to teoria i 46 godzin zajęć praktycznych.

Ustawodawca zdefiniował również wymiar szkolenia dodatkowego przy rozszerzaniu uprawnień. Szczegółowe informacje znajdują się w Rozporządzeniu MTBiGM z dnia 16 stycznia 2013 roku (Dz.U. 2013 poz. 91) w sprawie doskonalenia techniki jazdy.

Realizujemy również kursy uzupełniające o dodatkowe kategorie C, D, E

Aktualne terminy kursów w dziale – „Najbliższe kursy” w prawej części strony

Szkolenie zaplanowane jest na 11 dni szkoleniowych, zajęcia prowadzone są w weekendy

Grupy powyżej 3 osób – istnieje możliwość ustalenia indywidualnego harmonogramu zajęć

Realizujemy kursy finansowane przez Urzędy Pracy oraz Wojskowe Biura Emerytalne

Szkolenie ITJ prowadzimy dla takich lokalizacji : Warszawa , Łódź , Poznań , Wrocław , Gdańsk , Szczecin , Kraków

Kontakt w sprawie kursu

Zgłoszenia na kurs, formalności i płatności kat. A, B, C, D, C+E: Sebastian Wesołowski

Zapisy oraz wszelkie informacje:

[/call_to_action]

 

 

dosk