Eco Driving

Jeździmy ekonomicznieDowiedz się więcej

Jazda defensywna

Nauczamy przewidywaćDowiedz się więcej

Bezpieczna jazda

Panujemy nad pojazdemDowiedz się więcej
Zapisz się na kurs

Instruktor techniki jazdy – podnieś swoje kwalifikacje

 

Historia doświadczeń ODTJ Rajder Toruń

  • wrzesień 2009 – pierwszy w Polsce kurs dla kandydatów na instruktora techniki jazdy wszystkich kategorii w ODTJ Rajder w Toruniu
  • grudzień 2009 – przygotowanie przez instruktorów ODTJ Rajder bazy pytań egzaminacyjnych ITJ dla Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy
  • marzec 2009 – szkolenie pierwszej komisji egzaminacyjnej ITJ w ODTJ Toruń
  • kwiecień 2009 – pierwszy w Polsce egzamin państwowy na ITJ w ODTJ Toruń
  • czerwiec 2011 – przygotowanie przez instruktorów ODTJ Rajder bazy pytań egzaminacyjnych ITJ dla Opolskiego Urzędu Wojewódzkiego
  • grudzień 2013 – pierwszy w Polsce egzamin państwowy na ITJ w ODTJ Toruń wg. nowego rozporządz.

Szkolenie instruktorów techniki jazdy prowadzimy od 2009 roku

Dzięki nam uprawnienia instruktora techniki jazdy otrzymało ponad 400 osób

W latach 2010 – 2011 organizowaliśmy część praktyczną egzaminu państwowego

W grudniu 2013r. Ministerstwo Transportu zorganizowało na naszym obiekcie Egzamin Państwowy ITJ

 

Dla kogo taki kurs

Instruktorem techniki jazdy może zostać osoba, która spełnia warunki określone w art. 117 ust. 2 Ustawy o kierujących, a mianowicie: posiada co najmniej wykształcenie średnie, posiada co najmniej przez okres 3 lat prawo jazdy kat. B oraz co najmniej przez okres roku prawo jazdy kategorii odpowiedniej do zakresu prowadzonego szkolenia, posiada ważne orzeczenie lekarskie i psychologiczne oraz nie była skazana prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo przeciwko bezpieczeństwu w komunikacji, przestępstwa popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowej lub osobistej, przestępstwo przeciwko wiarygodności dokumentów, prowadzenie pojazdu w stanie po użyciu alkoholu, przestępstwo przeciwko życiu i zdrowiu oraz przestępstwo przeciwko wolności seksualnej i obyczajności.

Od 2013 roku nie musisz być instruktorem nauki jazdy aby zrobić uprawnienia instruktora techniki jazdy

Zakres szkolenia na kursie

Prowadzimy szkolenia przygotowujące dla instruktorów techniki jazdy kategorii A, B, C, D, E. Szkolenie jest organizowane przez ODTJ Rajder – Ośrodek Doskonalenia Techniki Jazdy posiadający odpowiednie uprawnienia do prowadzenia takich szkoleń oraz wieloletnie doświadczenie.

Program szkolenia

Szkolenie podstawowe dla kandydatów na instruktorów techniki jazdy w zakresie kategorii B, B+E, C, C+E, D lub D+E obejmuje 88 godzin zajęć, w tym 64 godziny szkolenia teoretycznego oraz 24 godziny szkolenia praktycznego.

Szkolenie podstawowe dla kandydatów na instruktorów techniki jazdy kategorii A obejmuje 111 godzin zajęć z czego 65 godzin to teoria i 46 godzin zajęć praktycznych.

Ustawodawca zdefiniował również wymiar szkolenia dodatkowego przy rozszerzaniu uprawnień. Szczegółowe informacje znajdują się w Rozporządzeniu MTBiGM z dnia 16 stycznia 2013 roku (Dz.U. 2013 poz. 91) w sprawie doskonalenia techniki jazdy.

Realizujemy również kursy uzupełniające o dodatkowe kategorie C, D, E

Termin kursu

Aktualne terminy kursów w dziale – „Najbliższe kursy” w prawej części strony

Szkolenie zaplanowane jest na 11 dni szkoleniowych ( piątek, sobota, niedziela – 4 weekendy)
Mapka dojazdowa Google w dziale KONTAKT

Realizujemy kursy finansowane przez Urzędy Pracy oraz Wojskowe Biura Emerytalne

Kontakt w sprawie kursu

Zgłoszenia na kurs, formalności i płatności kat. A, B, C, D, E:
Sebastian Wesołowski, tel. 609 92 90 90, e-mail: biuro@odtj.net

Realizujemy kursy finansowane przez urzędy pracy jak i wojskowe biura emerytalne

Kontakt w sprawie kursu:

Zgłoszenia na kurs, formalności i płatności kat. A, B, C, D, E:
Sebastian Wesołowski, tel. 609 92 90 90
e-mail: biuro@odtj.net

 

dosk