Kierowcy pojazdów uprzywilejowanych i bankowozów – szkolenie

KIEROWCY POJAZDOW UPRZYWILEJOWANYCH

KIEROWCY POJAZDOW UPRZYWILEJOWANYCH

Kurs dla kierowców pojazdów uprzywilejowanych i przewożących wartości pieniężne, bankowozy

 

Kurs na pojazdy uprzywilejowane

Od dnia 19 stycznia 2013 roku weszły w życie nowe przepisy dotyczące uprawnień, jakie muszą posiadać kierowcy pojazdów uprzywilejowanych. Prowadzenie takiego pojazdu wymaga nie tylko posiadania tradycyjnego prawa jazdy odpowiedniej kategorii, ale też jest związane z koniecznością uzyskania kilku innych zaświadczeń, w tym zezwolenia Starosty oraz ukończonego odpowiedniego kursu dla kierowców pojazdów uprzywilejowanych. Kierowcy posiadający już wcześniej zdobyte uprawnienia mogą je rozszerzyć odbywając kurs uzupełniający.

Dla kogo taki kurs

Z zajęć prowadzonych na kursie oraz przekazywanej na nich wiedzy mogą skorzystać wszyscy Ci kierowcy, którzy starają się o pracę w służbach publicznych i będą w przyszłości prowadzić pojazd uprzywilejowany. Dotyczy to między innymi kierowców karetek pogotowia ratunkowego, technicznego, straży pożarnej, radiowozu, pojazdu Straży Granicznej, Straży Miejskiej, Służby Celnej, pojazdów służb ratowniczych, służb bezpieczeństwa itp.

Co należy spełnić aby zapisać się na kurs

Kurs dla prowadzących pojazdy uprzywilejowane przeznaczony jest dla kierowców, którzy posiadają:

  • prawo jazdy danej kategorii
  • niezbędnym warunkiem jest też ukończone 21 lat oraz odpowiednie zaświadczenie lekarskie wskazujące nie tylko na brak przeciwwskazań zdrowotnych, ale przede wszystkim na predyspozycje psychiczne.

Program szkolenia

Podstawowym celem szkolenia jest przygotowanie kierowcy do ekstremalnych sytuacji drogowych
i bezpiecznego wychodzenia z nich dzięki własnym umiejętnościom oraz pokazanie dopuszczalnych granic, których przekroczenie kończy się utrata panowania nad pojazdem. Na kierowcy pojazdu uprzywilejowanego spoczywa ogromna odpowiedzialność nie tylko za życie swoje i pasażerów, ale też za życie osób trzecich, które wymagają pomocy. Szkolenie składa się z części teoretycznej
i praktycznej podobnie jak standardowy kurs na prawo jazdy. W części teoretycznej uwzględnione zostały takie tematy, jak:

  • przypomnienie i utrwalenie przepisów ruchu drogowego,
  • mechanizmy wypadków drogowych oraz ich skutki,
  • psychologiczne podstawy transportu uprzywilejowanego,
  • kierowanie pojazdem w warunkach specjalnych.

Szkolenie dla kierowców pojazdów uprzywilejowanych i bankowozów składa się z części teoretycznej (6 godzin) oraz praktycznych zajęć na płycie poślizgowej w ODTJ w Toruniu (8 godzin).

Istnieje możliwość ustalenia harmonogramu szkolenia elastycznie do potrzeb klienta, również w kwestii noclegu oraz wyżywienia.

Po zaliczeniu obu części kursant otrzymuje zaświadczenie o ukończeniu odpowiedniego kursu dla kierujących pojazdami uprzywilejowanymi, które pozwala mu podjąć pracę w charakterze kierowcy jednego z wymienionych wyżej środków transportu.

Jak zapisać się na kurs:

Więcej informacji:

 

Zapraszamy