ODTJ Rajder Toruń zaprasza na kursy dla kierowców pojazdów uprzywilejowanych i pojazdów przewożących wartości pieniężne

Jeśli nie wiesz gdzie zrobić kurs na pojazdy uprzywilejowane i ile on kosztuje, świetnie trafiłeś!

Od dnia 19 stycznia 2013 roku wprowadzono w życie nowe przepisy dotyczące uprawnień, jakie muszą posiadać kierowcy pojazdów uprzywilejowanych. Prowadzenie pojazdu uprzywilejowanego wg nowych przepisów wymaga od kierowcy nie zarówno posiadania tradycyjnego prawa jazdy odpowiedniej kategorii, ale też jest związane z obowiązkiem posiadania dodatkowych zaświadczeń, w tym zezwolenia Starosty oraz ukończonego odpowiedniego kursu dla kierowców pojazdów uprzywilejowanych. Kierowcy, którzy wcześniej posiadali uprawnienia do prowadzenia pojazdów uprzywilejowanych mogą je rozszerzyć odbywając kurs uzupełniający.


Dla kogo przeznaczone są kursy kierowców pojazdów uprzywilejowanych?

Zajęcia prowadzone w trakcie kursu na kierowcę pojazdów uprzywilejowanych skierowane są do wszystkich kierowców, którzy starają się o pracę w służbach publicznych i będą w przyszłości prowadzić pojazd uprzywilejowany. Do pojazdów uprzywilejowanych zliczamy wszystkie pojazdy spełniające definicję określoną w kodeksie drogowym, czyli pojazdy wysyłające sygnały świetlne w postaci niebieskich świateł błyskowych, oraz sygnały dźwiękowe o zmiennym tonie.

Dla kogo przeznaczone są kursy kierowców pojazdów uprzywilejowanych?

Zajęcia prowadzone w trakcie kursu na kierowcę pojazdów uprzywilejowanych skierowane są do wszystkich kierowców, którzy starają się o pracę w służbach publicznych i będą w przyszłości prowadzić pojazd uprzywilejowany. Do pojazdów uprzywilejowanych zliczamy wszystkie pojazdy spełniające definicję określoną w kodeksie drogowym, czyli pojazdy wysyłające sygnały świetlne w postaci niebieskich świateł błyskowych, oraz sygnały dźwiękowe o zmiennym tonie.

Kurs dla prowadzących pojazdy uprzywilejowane przeznaczony jest dla kierowców, którzy posiadają:
 • prawo jazdy oraz odpowiednie doświadczenie w praktyce;
 • długość kursu jest uzależniona od kategorii prawa jazdy, dlatego podczas zapisu trzeba przedstawić stosowny dokument;
 • niezbędnym warunkiem jest też ukończone 21 lat oraz odpowiednie zaświadczenie lekarskie wskazujące nie tylko na brak przeciwwskazań zdrowotnych, ale przede wszystkim na predyspozycje psychiczne;

Szkolenie prowadzimy również dla takich lokalizacji jak Warszawa, Łódź, Poznań, Wrocław, Gdańsk, Szczecin, Kraków.

Objęci przepisami o pojazdach uprzywilejowanych są kierowcy:
 • karetek pogotowia ratunkowego,
 • kierowcy samochodów pogotowia technicznego,
 • kierowcy wozów straży pożarnej,
 • kierowcy radiowozów policyjnych,
 • kierowcy pojazdów Straży Granicznej,
 • kierowcy pojazdów Straży Miejskiej,
 • kierowcy pojazdów Służby Celnej,
 • kierowcy pozostałych pojazdów służb ratowniczych, służb bezpieczeństwa itp.,
 • kierowców przewożących wartości pieniężne,
 • kierowców bankowozów.
Program szkolenia

Podstawowym celem szkolenia jest przygotowanie kierowcy do jazdy w ekstremalnych sytuacji drogowych, a także bezpiecznego wychodzenia z nich dzięki własnym umiejętnościom oraz pokazanie dopuszczalnych granic, których przekroczenie kończy się utrata panowania nad pojazdem. Opanowanie technik ekstremalnej jazdy samochodem, pozwala kierowcy na zachowanie większego bezpieczeństwa na drodze i zminimalizowanie zagrożenia kolizją. Na kierowcy pojazdu uprzywilejowanego spoczywa ogromna odpowiedzialność nie tylko za życie swoje i pasażerów, ale też za życie osób trzecich, które wymagają pomocy.

Szkolenie składa się z części teoretycznej i praktycznej podobnie jak standardowy kurs na prawo jazdy. W części teoretycznej uwzględnione zostały takie tematy, jak:

 • przypomnienie i utrwalenie przepisów ruchu drogowego,
 • mechanizmy wypadków drogowych oraz ich skutki,
 • psychologiczne podstawy transportu uprzywilejowanego,
 • kierowanie pojazdem w warunkach specjalnych.

Część praktyczna poza standardową jazdą obejmuje szkolenia kierowców na specjalnym torze oraz płycie poślizgowej oraz na placu manewrowym.

Zaliczenie obu części kursu uprawnia kursanta do otrzymania zaświadczenie o ukończeniu kursu dla kierowców pojazdów uprzywilejowanych, który pozwala mu podjąć pracę w charakterze kierowcy jednego z wymienionych wyżej środków transportu.

Szkolenia dla kierowców pojazdów uprzywilejowanych i pojazdów przewożących wartości pieniężne dotyczą od 19.01.2014 r. kierowców pojazdów uprzywilejowanych oraz przewożących wartości pieniężne takich branżach jak wymienione poniżej:

 • ratownictwo,
 • służby medyczne,
 • pogotowia gazowe i energetyczne,
 • podmioty przewożące towary niebezpieczne,
 • agencje ochroniarskie i inne podmioty wykonujące konwoje wartości pieniężnych,
 • straż ochrony kolei,
 • straż miejska,
 • firmy ochroniarskie.
 • Kurs kończy się egzaminem i wydaniem zaświadczenia koniecznego do uzyskania zezwolenia na prowadzenie pojazdów uprzywilejowanych w ruchu drogowym.

Jak zapisać się na kurs:

 • Wypełnij formularz zgłoszeniowy, w treści wpisując datę interesującego Ciebie szkolenia.
 • Prześlij obustronny skan prawa jazdy na maila: biuro@odtj.torun.pl.

Zapisy oraz wszelkie informacje:

telefon: 609 92 90 90

e-mail: biuro@odtj.torun.pl

biuro: ul. Chełmińska 21, Toruń