odtj-znacznik

Bankowozy

Kurs dla kierowców przewożących wartości pieniężne skierowany jest między innymi do kierowców pojazdów agencji ochroniarskich, kierowców konwojentów, a także do kierowców firm kurierskich i firm pocztowych. Program szkolenia dla kierowców bankowozów, został opracowany tak, aby jak najlepiej przygotować wymienionych wyżej kierowców do pracy w warunkach podwyższonego ryzyka.

Bardzo często zawód kierowcy zawodowego związany jest z stresem, ogromną odpowiedzialnością za przewożony towar, jak i pracą w ekstremalnych warunkach. W celu poprawy bezpieczeństwa kierowców bankowozów został wprowadzony kurs dla kierowców przewożących wartości pieniężne. Szkolenie dla kierowców bankowozów ma jeden cel – podwyższenie świadomości i umiejętności kierowców w zakresie ryzyka związanego z przewozem wartości pieniężnych.

Kto może wziąć udział w kursie dla kierowców przewożących wartości pieniężne?

 • osoba posiadające czynne prawo jazdy w danej kategorii;
 • osoba, która ma więcej niż 21 lat;
 • osoba posiadająca orzeczenie lekarskie wskazujące na brak przeciwwskazań zdrowotnych do kierowania pojazdami oraz orzeczenie od psychologa.

Jakie zagadnienia obejmuje kurs dla kierowców przewożących wartości pieniężne?

 • zasady bezpiecznego transportu wartości pieniężnych;
 • omówienie przepisów ruchu drogowego;
 • omówienie przepisów związanych z przewozem wartości pieniężnych;
 • przedstawienie czynników wpływających na powstanie wypadku drogowego;
 • omówienie psychologicznych podstaw transportu uprzywilejowanego;
 • ćwiczenia na płycie poślizgowej;
 • ćwiczenia na torze do jazdy ekstremalnej;
 • ćwiczenia na symulatorze jazdy;

Cennik szkolenia na bankowozy

 • zakres szkolenia B1, B, B+E ? cena 650zł brutto
 • zakres szkolenia C1, C, C+E ? cena 950zł brutto
Zapisy na kurs dla kierowców przewożących wartości pieniężne wciąż trwają! Zapisz się na szkolenie dla kierowców bankowozów i miej realny wpływ na bezpieczeństwo w ruchu drogowym.

Zapisy oraz wszelkie informacje:

telefon: 783 90 90 93

e-mail: biuro@odtj.torun.pl

biuro: ul. Chełmińska 21, Toruń