odtj-znacznik

Instruktor Techniki Jazdy – podnieś swoje kwalifikacje


Dla kogo taki kurs?

Instruktorem techniki jazdy może zostać osoba, która spełnia warunki określone w art. 117 ust. 2 Ustawy o kierujących, a mianowicie: posiada co najmniej wykształcenie średnie, posiada co najmniej przez okres 3 lat prawo jazdy kat. B oraz co najmniej przez okres roku prawo jazdy kategorii odpowiedniej do zakresu prowadzonego szkolenia, posiada ważne orzeczenie lekarskie i psychologiczne oraz nie była skazana prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo przeciwko bezpieczeństwu w komunikacji, przestępstwa popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowej lub osobistej, przestępstwo przeciwko wiarygodności dokumentów, prowadzenie pojazdu w stanie po użyciu alkoholu, przestępstwo przeciwko życiu i zdrowiu oraz przestępstwo przeciwko wolności seksualnej i obyczajności.

Od 2013 roku nie musisz być instruktorem nauki jazdy aby zrobić uprawnienia instruktora techniki jazdy.


Zakres szkolenia na kursie

Prowadzimy szkolenia przygotowujące dla instruktorów techniki jazdy kategorii A, B, C, D, C+E. Szkolenie jest organizowane przez ODTJ Rajder – Ośrodek Doskonalenia Techniki Jazdy posiadający odpowiednie uprawnienia do prowadzenia takich szkoleń oraz wieloletnie doświadczenie.

Program szkolenia

Szkolenie podstawowe dla kandydatów na instruktorów techniki jazdy w zakresie kategorii B, B+E, C, C+E, D lub D+E obejmuje 88 godzin zajęć, w tym 64 godziny szkolenia teoretycznego oraz 24 godziny szkolenia praktycznego.

Szkolenie podstawowe dla kandydatów na instruktorów techniki jazdy kategorii A obejmuje 111 godzin zajęć z czego 65 godzin to teoria i 46 godzin zajęć praktycznych.

Ustawodawca zdefiniował również wymiar szkolenia dodatkowego przy rozszerzaniu uprawnień. Szczegółowe informacje znajdują się w Rozporządzeniu MTBiGM z dnia 16 stycznia 2013 roku (Dz.U. 2013 poz. 91) w sprawie doskonalenia techniki jazdy.

Realizujemy również kursy uzupełniające o dodatkowe kategorie C, D, E.


Aktualne terminy kursów w dziale – “Najbliższe kursy” w prawej części strony.

Szkolenie zaplanowane jest na 11 dni szkoleniowych, zajęcia prowadzone są w weekendy.

Grupy powyżej 3 osób – istnieje możliwość ustalenia indywidualnego harmonogramu zajęć.

Realizujemy kursy finansowane przez Urzędy Pracy oraz Wojskowe Biura Emerytalne.

Szkolenie ITJ prowadzimy dla takich lokalizacji : Warszawa, Łódź, Poznań, Wrocław, Gdańsk, Szczecin, Kraków.

Kontakt w sprawie kursu:

Zgłoszenia na kurs, formalności i płatności kat. A, B, C, D, C+E: Sebastian Wesołowski

Zapisy oraz wszelkie informacje:

telefon: 783 90 90 93
e-mail: biuro@odtj.torun.pl
biuro: ul. Chełmińska 21, Toruń