Szkolenie dla kandydatów na instruktorów nauki jazdy oraz egzaminatorów

Koordynator szkoleń

Adam Knietowski

Telefon: 508-666-844

Praca instruktora nauki jazdy w ODTJ to gwarancja ogromnej satysfakcji zawodowej i wysokich zarobków. Jako instruktor nauki jazdy w ODTJ będziesz nie tylko uczył kursantów podstawowych umiejętności związanych z prowadzeniem pojazdów. Jako instruktor nauki jazdy możesz mieć także wpływ na poprawę jakości bezpieczeństwa na drogach. Kurs na instruktora nauki jazdy w ODTJ oferowany jest w naszym ośrodku szkoleniowym. Kurs na instruktora nauki jazdy w ODTJ został opracowany w taki sposób, aby jak najlepiej przygotować kandydatów do egzaminu państwowego, dającego uprawnienia Instruktora Nauki Jazdy. Szkolenie dla instruktorów nauki jazdy składa się z części teoretycznej i praktycznej. Podczas wykładów kandydaci na instruktorów zapoznają się z przepisami ruchu drogowego, a także z różnymi technikami jazdy. Z kolei ćwiczenia praktyczne mają na celu pokazanie rzeczywistych odruchów kierowców, oraz najczęstszych problemów,z którymi borykają się młodzi kierowcy.

Koordynator szkoleń

Adam Knietowski

Telefon: 508-666-844

Wymagania dla kandydata na instruktora nauki jazdy w ODTJ:

  • przez okres co najmniej 2 lat uprawnienia do kierowania pojazdami kat. A lub B,
  • przez okres co najmniej 1 roku uprawnienia do kierowania pojazdami w pozostałych kategoriach, jak i przynajmniej 3 letnią praktykę w zawodzie instruktora na kat. B,
  • orzeczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do kierowania pojazdami mechanicznymi,
  • orzeczenie od psychologa o braku przeciwwskazań psychologicznych do kierowania pojazdami mechanicznymi,
  • zaświadczenie o niekaralności za przestępstwo lub wykroczenie przeciwko bezpieczeństwu w ruchu drogowym.

Zapisy oraz wszelkie informacje:

telefon: 508-666-844

e-mail: biuro@odtj.torun.pl

biuro: ul. Chełmińska 21, Toruń

Jesteś zainteresowany?
Zarezerwuj!

Poinformuj nas jak możemy Ci pomóc.


    [booked-calendar style="list" calendar="52"]