odtj-znacznik

Kwalifikacja wstępna w ODTJ

Kwalifikacja wstępna to obowiązkowy kurs dla osób, które zamierzają pracować w zawodzie kierowcy w transporcie drogowym.

Co obejmuje kwalifikacja wstępna?

Kwalifikacja wstępna to szkolenie przygotowujące do pracy w zawodzie kierowcy pojazdów ciężarowych. Podczas kursu nasi specjaliści omawiają takie zagadnienia jak:

 • technika jazdy samochodem ciężarowym;
 • technika mocowania i przewożenia ładunków;
 • technika jazdy ekonomicznej;
 • obowiązujące przepisy ruchu drogowe, z szczególnym uwzględnieniem przepisów dla samochodów ciężarowych;
 • zagrożenia w ruchu drogowym;
 • logistyka transportu.

Do kogo skierowany jest konkretny rodzaj kwalifikacji wstępnej?

Kwalifikacja wstępna pełna

 • Osoby, które nie ukończyły jeszcze 21 roku życia – dla kategorii C i C+E.
 • Osoby, które nie ukończyły jeszcze 23 roku życia – dla kategorii D i D+E.

Kwalifikacja wstępna uzupełniająca

 • Osoby, które nie ukończyły jeszcze 21 roku życia (dla kat. C i C+E) i mają ukończone szkolenie dla kwalifikacji wstępnej dla kategorii C i C+E. Te osoby mają możliwość przystąpienia do kwalifikacji uzupełniającej dla kategorii D i D+E.
 • Osoby, które nie ukończyły 23 roku życia (dla kat. D i D+E) i mają ukończone szkolenie dla kwalifikacji wstępnej dla kategorii D i D+E. Te osoby mają możliwość przystąpienia do kwalifikacji uzupełniającej dla kategorii C i C+E.

Kwalifikacja wstępna przyspieszona

 • Osoby, które ukończyły 21 rok życia – dla kategorii C i C+E.
 • Osoby, które ukończyły 23 rok życia – dla kategorii D i D+E.

Kwalifikacja wstępna uzupełniająca przyspieszona

 • Osoby, które ukończyły 21 rok życia (dla kat. C i C+E) i ukończyły szkolenie kwalifikacji dla kategorii C i C+E. Te osoby mają możliwość przystąpienia do kwalifikacji uzupełniającej przyspieszonej dla kategorii D i D+E.
 • Osoby, które ukończyły 23 rok życia (dla kat. D i D+E) i ukończyły szkolenie kwalifikacji dla kategorii D i D+E. Te osoby mają możliwość przystąpienia do kwalifikacji uzupełniającej przyspieszonej dla kategorii C i C+E.

Kwalifikacja wstępna – uzyskaj uprawnienia do pracy w zawodzie kierowcy samochodów ciężarowych. Oferujemy profesjonalne szkolenie z wysokiej jakości pomocą dydaktyczną.

Zapisy oraz wszelkie informacje:

telefon: 783 90 90 93

e-mail: biuro@odtj.torun.pl

biuro: ul. Chełmińska 21, Toruń