odtj-znacznik

Instruktor Nauki Jazdy w ODTJ

Praca instruktora nauki jazdy w ODTJ to gwarancja ogromnej satysfakcji zawodowej i wysokich zarobków. Jako instruktor nauki jazdy w ODTJ będziesz nie tylko uczył kursantów podstawowych umiejętności związanych z prowadzeniem pojazdów. Jako instruktor nauki jazdy możesz mieć także wpływ na poprawę jakości bezpieczeństwa na drogach. Kurs na instruktora nauki jazdy w ODTJ oferowany jest w naszym ośrodku szkoleniowym.

Kurs na instruktora nauki jazdy w ODTJ został opracowany w taki sposób, aby jak najlepiej przygotować kandydatów do egzaminu państwowego, dającego uprawnienia Instruktora Nauki Jazdy. Szkolenie dla instruktorów nauki jazdy składa się z części teoretycznej i praktycznej. Podczas wykładów kandydaci na instruktorów zapoznają się z przepisami ruchu drogowego, a także z różnymi technikami jazdy. Z kolei ćwiczenia praktyczne mają na celu pokazanie rzeczywistych odruchów kierowców, oraz najczęstszych problemów,z którymi borykają się młodzi kierowcy.

Jakie wymagania musi spełniać kandydat na instruktora nauki jazdy w ODTJ?

Aby wziąć udział w kursie kandydat na instruktora nauki jazdy musi posiadać:

  • przez okres co najmniej 2 lat uprawnienia do kierowania pojazdami kat. A lub B,
  • przez okres co najmniej 1 roku uprawnienia do kierowania pojazdami w pozostałych kategoriach, jak i przynajmniej 3 letnią praktykę w zawodzie instruktora na kat. B,
  • orzeczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do kierowania pojazdami mechanicznymi,
  • orzeczenie od psychologa o braku przeciwwskazań psychologicznych do kierowania pojazdami mechanicznymi,
  • zaświadczenie o niekaralności za przestępstwo lub wykroczenie przeciwko bezpieczeństwu w ruchu drogowym.
Szkolenie na instruktora nauki jazdy w ODTJ znakomicie przygotuje Cię do pracy z młodymi kierowcami, jak i do zdania egzaminu państwowego. Już dziś możesz zostać instruktorem nauki jazdy! Nie czekaj, zapisy trwają!

Zapisy oraz wszelkie informacje:

telefon: 783 90 90 93

e-mail: biuro@odtj.torun.pl

biuro: ul. Chełmińska 21, Toruń