odtj-znacznik

Kurs dla kierowców pojazdów uprzywilejowanych i przewożących wartości pieniężne, Nr 1 w Polsce

Zapraszamy na szkolenie dla kierowców na pojazdy uprzywilejowane i bankowozy.

Od dnia 19 stycznia 2013 roku wprowadzono w życie nowe przepisy dotyczące uprawnień, jakie muszą posiadać kierowcy pojazdów uprzywilejowanych. Prowadzenie pojazdu uprzywilejowanego wg nowych przepisów wymaga od kierowcy nie zarówno posiadania tradycyjnego prawa jazdy odpowiedniej kategorii, ale też jest związane z obowiązkiem posiadania dodatkowych zaświadczeń, w tym zezwolenia Starosty oraz ukończonego odpowiedniego kursu dla kierowców pojazdów uprzywilejowanych. Kierowcy, którzy wcześniej posiadali uprawnienia do prowadzenia pojazdów uprzywilejowanych mogą je rozszerzyć odbywając kurs uzupełniający.


ODTJ Rajder Toruń zaprasza na kurs, szkolenie na kierowców pojazdów uprzywilejowanych i pojazdów przewożących wartości pieniężne oraz bankowozów

Kurs na pojazdy uprzywilejowane i przewożące wartości pieniężne dla osób indywidualnych kat. A, B oraz C :

najbliższe terminy:

 • 1, 4, 7, 11, 16, 21, 28 września
 • dla grup powyżej 3 osób – ustalimy termin indywidualnie
 • szkolenia prowadzone są w systemie jednodniowym (całodniowe)

Warunkiem przystąpienia do kursu na pojazdy uprzywilejowane jest posiadanie:

 • prawa jazdy danej kategorii
 • ukończone 21 lat

W momencie rozpoczęcia kursu nie trzeba podsiadać zaświadczenia lekarskiego oraz psychologicznego.

Cennik szkolenia na pojazdy uprzywilejowane

 • zakres szkolenia B1, B, B+E – cena 650zł brutto
 • zakres szkolenia C1, C, C+E – cena 950zł brutto
 • zakres szkolenia A, A2, A1 – cena 850 zł brutto

Kurs kończy się egzaminem i wydaniem zaświadczenia koniecznego do uzyskania zezwolenia na prowadzenie pojazdów uprzywilejowanych w ruchu drogowym.

Dla kogo przeznaczone są kursy kierowców pojazdów uprzywilejowanych?

Zajęcia prowadzone w trakcie kursu na kierowcę pojazdów uprzywilejowanych skierowane są do wszystkich kierowców, którzy starają się o pracę w służbach publicznych i będą w przyszłości prowadzić pojazd uprzywilejowany. Do pojazdów uprzywilejowanych zliczamy wszystkie pojazdy spełniające definicję określoną w kodeksie drogowym, czyli pojazdy wysyłające sygnały świetlne w postaci niebieskich świateł błyskowych, oraz sygnały dźwiękowe o zmiennym tonie.

Dla grup zorganizowanych szkolenie prowadzimy również dla takich lokalizacji jak Warszawa , Łódź , Poznań , Wrocław , Gdańsk , Szczecin , Kraków , Bydgoszcz , Toruń , Kielce , Międzychód , Jaworzno .

Objęci przepisami o pojazdach uprzywilejowanych są kierowcy:
 • karetek pogotowia ratunkowego,
 • kierowcy samochodów pogotowia technicznego,
 • kierowcy wozów straży pożarnej,
 • kierowcy radiowozów policyjnych,
 • kierowcy pojazdów Straży Granicznej,
 • kierowcy pojazdów Straży Miejskiej,
 • kierowcy pojazdów Służby Celnej,
 • kierowcy pozostałych pojazdów służb ratowniczych, służb bezpieczeństwa itp.,
 • kierowców przewożących wartości pieniężne,
 • kierowców bankowozów.
Program szkolenia

Podstawowym celem szkolenia jest przygotowanie kierowcy do jazdy w ekstremalnych sytuacji drogowych, a także bezpiecznego wychodzenia z nich dzięki własnym umiejętnościom oraz pokazanie dopuszczalnych granic, których przekroczenie kończy się utrata panowania nad pojazdem. Opanowanie technik ekstremalnej jazdy samochodem, pozwala kierowcy na zachowanie większego bezpieczeństwa na drodze i zminimalizowanie zagrożenia kolizją. Na kierowcy pojazdu uprzywilejowanego spoczywa ogromna odpowiedzialność nie tylko za życie swoje i pasażerów, ale też za życie osób trzecich, które wymagają pomocy.

Szkolenie składa się z:

 • części teoretycznej (6 godzin lekcyjnych)
 • części praktycznej, realizowanej na płytach poślizgowych (8 godzin)

W części teoretycznej uwzględnione zostały takie tematy, jak:

 • przypomnienie i utrwalenie przepisów ruchu drogowego,
 • mechanizmy wypadków drogowych oraz ich skutki,
 • psychologiczne podstawy transportu uprzywilejowanego,
 • kierowanie pojazdem w warunkach specjalnych.

Szkolenia dla kierowców pojazdów uprzywilejowanych i pojazdów przewożących wartości pieniężne dotyczy kierowców pojazdów uprzywilejowanych oraz przewożących wartości pieniężne takich branżach jak wymienione poniżej:

 • ratownictwo,
 • służby medyczne,
 • pogotowia gazowe i energetyczne,
 • podmioty przewożące towary niebezpieczne,
 • agencje ochroniarskie i inne podmioty wykonujące konwoje wartości pieniężnych,
 • straż ochrony kolei,
 • straż miejska,
 • firmy ochroniarskie.

Jak zapisać się na kurs:

 • Wypełnij formularz zgłoszeniowy, w treści wpisując datę interesującego Ciebie szkolenia

Zapisy oraz wszelkie informacje:

telefon: 783 90 90 93

e-mail: biuro@odtj.torun.pl

biuro: Łukasiewicza 66, Toruń