odtj-znacznik

Defensive Driving – szkolenie z jazdy defensywnej

Jazda defensywna (ang. Defensive driving) – to anglojęzyczne określenie jazdy defensywnej, czyli takiej, której zadaniem jest uniknięcie zagrożenia na drodze. Osiągnięcie tego celu jest możliwe poprzez wykształcenie u kierowcy odpowiednich reakcji i umiejętności stosowanych w czasie jazdy. Defensywne prowadzenie pojazdu polega bowiem zarówno na wykorzystywaniu technicznych możliwości zwiększających bezpieczne prowadzenie auta, m.in. nowoczesnych systemów hamowania, jak i na psychologicznym opanowaniu reakcji występujących u osób kierujących pojazdem w sytuacjach zagrożenia.

Na naszym szkoleniu nauczymy Państwa przewidywać niebezpieczne zachowania innych użytkowników dróg oraz prawidłowo dopasowywać prowadzenie pojazdu do warunków pogodowych, skutecznie reagować w momentach zagrożenia, a także odpowiednio zachować się, gdy dojdzie do kolizji. Nadrzędnym celem szkolenia jest zwiększenie Państwa bezpieczeństwa podczas prowadzenia pojazdu, a jego skutkiem będzie zmniejszenie wypadkowości, a tym samym obniżenie kosztów eksploatacji i naprawy pojazdów nawet o 70%. Ważnym aspektem szkolenia jest także kształtowanie świadomości kierujących, jako osób, które mają bezpośredni wpływ na poprawę bezpieczeństwa na drodze. Tym samym kończących szkolenie kierowców wyróżnia wysoka kultura jazdy. Poznaj podstawowe zasady jazdy defensywnej.


Szkolenie składa się z 3-ech etapów:

 • jazda w ruchu miejskim z instruktorem techniki jazdy, tzw. audyt bezpieczeństwa, instruktor ocenia sposób jazdy kierującego;
 • wykład teoretyczny na temat podstawowych założeń jazdy defensywnej, zagrożeń w ruchu drogowym;
 • jazda w ruchu miejskim z instruktorem techniki jazdy, który tym razem koryguje złe nawyki kierującego i pomaga wdrożyć podstawy bezpiecznej jazdy defensywnej;

Szkolenie z jazdy defensywnej (defensive driving) to:

  • Technika kierowania pojazdem.
  • Znajomość przepisów ruchu drogowego.
  • Strategia zachowania się w ruchu drogowym.
  • Psychologia w ruchu drogowy.
  • Eko-jazda (eco-driving).

 


Jazda defensywna  :

 • Zrozumienie problematyki ruchu drogowego – świadome planowanie pracy w samochodzie.
 • Minimalizacja ryzyka drogowego.
 • Umiejętność korzystania z systemów bezpieczeństwa czynnego i biernego.
 • Umiejętność korzystania z samochodu w sposób ergonomiczny i ekonomiczny.
 • Ograniczamy stres przez co wzrasta komfort podróżowania po drogach.
 • Zmniejszamy koszty użytkowania pojazdu (paliwo, opony oraz inne części eksploatacyjne).

W trakcie szkolenia może być wykorzystany zaawansowany system pomiarowy, analizujący sposób prowadzenia pojazdu przez kierowcę.

Program szkolenia jazdy defensywnej każdorazowo dostosowujemy do oczekiwań klienta.

Polecamy również zaawansowane programy szkoleń dla flot aut osobowych i ciężarowych.

Szkolenie prowadzone jest na samochodzie szkoły techniki jazdy lub klienta.