Kurs na instruktora techniki jazdy

Kurs dla kandydatów na instruktora techniki jazdy w naszym ODTJ Motopark Toruń to przede wszystkim znakomite przygotowanie do wykonywania zawodu oraz przygotowanie do egzaminu państwowego.

Kurs dla kandydatów na instruktora techniki jazdy w naszym ODTJ Motopark Toruń to przede wszystkim znakomite przygotowanie do wykonywania zawodu oraz przygotowanie do egzaminu państwowego. Jako instruktor techniki jazdy, będziesz nie tylko uczył kursantów podstawowych umiejętności związanych z prowadzeniem pojazdów. Jako instruktor techniki jazdy, możesz mieć wpływ na poprawę jakości bezpieczeństwa na drogach. Kurs dla przyszłych instruktorów techniki jazdy realizowany jest w naszym ODTJ zgodnie z obowiązującym rozporządzeniem: Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie doskonalenia techniki jazdy – TU DO POBRANIA

Koordynator szkoleń

Adam Knietowski

Telefon: 508-666-844

Kto może zostać instruktorem techniki jazdy? Wymagania formalne:
Instruktorem techniki jazdy może zostać osoba, która:
1. posiada co najmniej wykształcenie średnie,
2. posiada co najmniej przez okres 3 lat prawo jazdy kategorii B oraz co najmniej przez okres roku prawo jazdy kategorii odpowiedniej do zakresu prowadzonych zajęć,
3. posiada ważne orzeczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania czynności instruktora techniki jazdy,
4. posiada ważne orzeczenie psychologiczne o braku przeciwwskazań psychologicznych do wykonywania czynności instruktora techniki jazdy,
5. nie była skazana prawomocnym wyrokiem sądu za:
a) przestępstwo przeciwko bezpieczeństwu w komunikacji,
b) przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowej lub osobistej,
c) przestępstwo przeciwko wiarygodności dokumentów,
d) prowadzenie pojazdu w stanie po użyciu alkoholu lub w stanie po użyciu innego podobnie działającego środka,
e) przestępstwo przeciwko życiu i zdrowiu,
f) przestępstwo przeciwko wolności seksualnej i obyczajności.
6. ukończyła kurs dla osób ubiegających się o uprawnienia instruktora techniki jazdy – w ODTJ stopnia wyższego
7. złożyła z wynikiem pozytywnym egzamin z wiedzy teoretycznej i umiejętności praktycznych przed komisją egzaminacyjną powołaną przez ministra właściwego do spraw transportu,

Kurs dla kandydatów na instruktorów techniki jazdy w Motopark Toruń odbywa się w systemie weekendowym (soboty i niedziele) i mieści się w okresie około 4 miesięcy.
Zajęcia teoretyczne trwają 64 godziny lekcyjne czyli 48 godzin zegarowych łącznie, natomiast zajęcia praktyczne to 24 godziny.
W przybliżeniu stanowi to 11-12 dni szkolenia podzielone na spotkania weekendowe.
Tematyka objęta programem szkolenia w ramach rozporządzenia :
• Technika kierowania oraz systemy bezpieczeństwa
• Bezpieczeństwo ruchu drogowego
• Psychologia komunikacji
• Metodyka nauczania
• Ćwiczenia praktyczne w zakresie techniki jazdy, techniki kierowania.

 

 

Na naszym kursie dla ITJ oprócz podstawowego programu z rozporządzenia możesz liczyć na naukę w zakresie następujących zagadnień:
• tworzenie programów szkoleń doskonalenia techniki jazdy
• nauka merytoryczna o technice motoryzacyjnej
• jazda defensywna i ekonomiczna
• metodyka w praktyce – umiejętność pracy z uczestnikami szkoleń
• praktyczne wprowadzenie do zawodu
• określanie celów dla poszczególnych rodzajów szkoleń w ODTJ
• nowoczesne systemy bezpieczeństwa czynnego i biernego
• systemy wspomagające kierowcę (ADAS)
• wprowadzenie do systemów telematycznych i zarządzania ryzykiem we flotach
• wykorzystanie środków dydaktycznych (np. symulator zderzeń, waga przeciążeniowa)
• wstępne wdrożenie do elektromobilności
• omówienie specjalizacji (np. offroad, jazda sportowa)

Posiadamy autorskie materiały szkoleniowe w postaci Podręcznika Instruktora Techniki Jazdy.

Kurs prowadzony przez instruktorów techniki jazdy z wieloletnim doświadczeniem, a także dyplomowanego Dydaktyka i Psychologa.

INFORMACJA O ZAWODZIE Instruktor techniki jazdy (516501) – wydana przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, Departament Rynku Pracy (źródło) – DO POBRANIA. Opracowanie opisu i zakresu zawodu instruktora techniki jazdy współtworzył i ewoluował specjalista z naszego zespołu trenerskiego.

Aktualne wymagania formalne dla kandydatów na instruktora techniki jazdy oraz informacje dotyczące egzaminu państwowego pod adresem:
https://www.gov.pl/web/infrastruktura/instruktorzy
Kontakt w sprawie kursu:
Adam Knietowski – koordynator szkoleń
tel. +48 508 666 844
e-mail: biuro@odtj.torun.pl

Jesteś zainteresowany?
Zarezerwuj!

Poinformuj nas jak możemy Ci pomóc.

Błąd: Brak formularza kontaktowego.

[booked-calendar style="list" calendar="52"]